Tammikuun hallituskokous

Tervehdys

Kerhon jäsenistö on kaivannut tiedotusta kerhon asioista lisää. Kokoa tähän nyt tammikuun alussa tapahtunutta ja hallituksen kokouksessa päätettyä.

 • Uusi kerhon hallitus on kokoontunut, järjestynyt ja aloittanut toimintansa.
 • Kerhon hallitus ja toimihenkilöt on päivitetty OH3AD.fi sivuille https://www.oh3ad.fi/hallinto/. Käykää katsomassa ja ilmoittakaa jos on virheitä.
 • Kerhon kalustoa inventoidaan Paulin OH3ENM ja Keke OH3NDH toimesta parhaillaan. Laskenta on kesken, mutta nykyinen päivitetty kalustolista on liitteenä. Punaisia ei ole vielä löytynyt, siniset on lisätty vanhaan listaan vuodelta 2015 ja lista on ryhmitelty uudelleen. Päivämäärällä varustetut on laskettu ja löydetty.
 • Kerhon ohjeistus materiaalin lainaamisista on liitteenä. Kerholle tulee lainauskuittikansio.
 • Kesäleiriä varten rakennetusta etätyöskentelyjärjestelystä ja sen asennuksen loppuunsaattamisen sekä kokeilu tehdään kevään aikana. Risto OH3UU on tehnyt valmistelut. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää asian edistyessä. Muistutetaan, että on hyvä merkitä kerhon HF-aseman varauskalenteriin, milloin haluaa asemaa käyttää jotta vältytään päällekkäisyyksiltä.
 • Kerholla ei tällä hetkellä ole kulunvalvontaa. OH3UU:n tekemä kulunvalvonta on toistaiseksi poissa käytöstä. Hallitusta kiinnostaa tietää, millainen kulunvalvonta ml. mahdollinen kameravalvonta, kerholla tulisi olla, jotta se ei liikaa häiritse kerhotilojen käyttöä, mutta ennalta ehkäisee ilkivallan tms. luvattoman toiminnan kerhon alueella. Hyviä ehdotuksia saa tehdä hallitukselle.
 • Hallituksessa keskusteltiin pedition (puska- tms.) järjestämisestä kesällä (touko-kesäk) ja yhdeksi mahdollisuudeksi mainittiin sellaisen toteuttaminen mahdollisesti Eerikkilän saunan testauksen yhteydessä ennen kesäleiriä.
 • Anytonen DMR-käsiradion käyttökoulutus on 9.3.2022 kerhoillassa. Mukana mahdollisesti myös hot-spotin asennus, Pauli OH3ENM.
 • Tampereen, Jyväskylä ja Kuopion kerhot ovat järjestämässä SRAL:n perusluokan radioamatöörikurssia lähi- ja etäopetuksena maalis-toukokuussa. Lähialueen kurssilaiset voivat osallistua kerholla tai/ja etänä koulutukseen sekä RA-toiminnan esittelyihin. OH3AD päätti osallistua pienellä panoksella opettamalla sovittuja osuuksia kurssista. Opettajiksi lupautuivat Keke OH3NDH, Jorma OH3EX, Pauli OH3ENM ja Reino OH3MA. Koulutus siis aiheuttaa kevään aikana kerholla tapahtuvaa toimintaa myöhemmin selviävän aikataulun puitteissa.
 • Joulukuussa 2021 käytiin sopimusneuvottelu kesäleirin järjestämisestä 2022. Päätettiin jatkaa Eerikkilän kanssa leirin valmistelua. 20.1.2022 klo 13:00 on kesäleirin sopimusneuvottelut Eerikkilän kanssa, Keke OH3NDH ja Jorma OH3EX osallistuu. Leirin järjestelyt pyritään säilyttämään samoina, kuin 2021 siirretty leiri oli suunniteltu. Ennakkotiedon mukaan Eerikkilä tarjoaa tiloja käyttöön viimevuotisilla hinnoilla.
 • DMR toistimen saattaminen toimintakuntoon ja vienti Paljaskalliolle on viikonloppuna 29 – 30.1.2022. Pauli OH3ENM, Keke OH3NDH, Veijo OH4VA, Marko OH2LGW ja Reino OH3MA osallistuvat. Lauantaina on toistimen ohjelmointi yms. asiat. Sunnuntaina on tarkoitus viedä toistin paikalleen. Keskusteltiin DMR toistimen sijoutuspaikasta ja laitettaisiin se mieluummin paikkaan, johon Radioamatöörikerho huoltajilla on helppo pääsy. Paljaskallion asemapaikalle meillä ei ole olemassa varsinaista lupaa ja sinne pääsy vaatii ennakkosopimisen. Marko OH2LGW ja Marko OH2LDG ovat tässä yhteishenkilöinä.
 • Päätettiin pitää OH3AD:n kevätkokous 16.3.2022 klo 18:30. Paikka on kerhotiloissa ja käsitellään sääntömääräiset asiat. Laittakaa omiin kalentereihinne!
 • Rixun Kolmosten materiaalin dead-line on 18.2.2022. Lehteen tuleva materiaali toimitetaan Jukalle, OH3OJ. Vinkkejä hyvistä aiheista lehteen ja jopa artikkeleita julkaistavaksi otetaan vastaan.
 • Kerhon 18m V/UHF-maston pystytyksen suunnittelukokous pidetään kevään aikana. Alustava katselmus saatavilla olevasta materiaalista tulevissa kerhoilloissa. Maston kalustamista suunnittelee Jukka OH3JP.
 • Päätettiin tilata painetut lehdet QST ja RadCom kerholle vuodeksi eteenpäin, Jukka OH3OJ.
 • 2m Erkylän ja poissa käytöstä olevan 70 cm FM toistimien uusiminen tai kunnostaminen siirtyy ainakin loppuvuoteen, jolloin kerholla on mahdollisesti hyvä rahoitustilanne kesäleirin ansiosta.
 • Keke OH3NDH tutkii mahdollisia uusia mastopaikkoja kaikkien toistimien osalta. Mahdollista on tukeutua Telian mastoihin nojautuen SRAL:n tekemään sopimukseen, jonka perusteella mastopaikka ja räkkipaikka sähköineen on ilmainen. OH2LAK toimittaa hallitukselle alueen mastopaikat tutkittavaksi. QRX.

73 de Keke, OH3NDH

Koronarajoitukset kerholla

Kerhotiloja koskevia koronarajoituksia ja suosituksia ovat:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut Kanta-Hämeen kokoontumisrajoituksia 23.2.2022 saakka. Rajoitus on yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa 10 henkilöä sisätiloissa ja 50 henkilöä ulkotiloissa. Koronapassi on periaatteessa mahdollinen rajoitusten vaihtoehtona, mutta valtioneuvosto on kuitenkin hyllyttänyt koronapassin käytön rajoitusten vaihtoehtona 15.2.2022 saakka.

OH3AD:n kerhotiloissa
– Tarkoittaa OH3AD kerhotilojen osalta, että kerholla saa olla korkeintaan kymmenen henkilöä yhtäaikaa sisällä.
– Jokainen kerhollakävijä huolehtii omasta ja muiden jäsenten terveydestä täyttämällä koronapassin vaatimukset.
– Suosituksena on käyttää sisätiloissa maskia.

Hallitus tiedottaa, kun uusia rajoituksia tai lievennyksiä tilanteeseen tulee.

Terveisin
OH3AD:n hallitus

Koronarajoitukset kerholla

Tervehdys OH3AD

Kerhotiloja koskevia koronarajoituksia ja suosituksia ovat:
Etelä-Suomen aluehallintovirasto kiristää Kanta-Hämeen kokoontumisrajoituksia 10 henkilöön sisätiloissa ja 50 henkilöön ulkotiloissa, koronapassi mahdollinen rajoitusten vaihtoehtona. Uusi rajoitus on voimassa 23.1.2022 saakka. Valtioneuvosto on kuitenkin hyllyttänyt koronapassin käytön rajoitusten vaihtoehtona 20.1.2022 saakka.

OH3AD:n kerhotiloissa
– Tarkoittaa OH3AD kerhotilojen osalta, että kerholla saa olla korkeintaan kymmenen henkilöä yhtä aikaa sisällä.
– Jokainen kerholla kävijä huolehtii omasta ja muiden jäsenten terveydestä täyttämällä koronapassin vaatimukset.
– Suosituksena on käyttää sisätiloissa maskia.

Hallitus tiedottaa, kun uusia rajoituksia tai lievennyksiä tilanteeseen tulee.

Terveisin

OH3AD:n hallitus

OF3AD

Kerhoasemalla oli käytössä OF3AD kutsu SRAL juhlavuoden kunniaksi 15.9. – 23.12.2021. Kutsulla workittiin ahkerasti, yhteensä 9318 yhteyttä HF:llä jakautuen seuraavasti modeittain ja bandeittain:

FT8    7152 QSOa
FT4      200
CW     1013
RTTY    950
SSB           3

160m   354
80m   1245
60m       64
40m   2270
30m     909
20m   2108
17m     563
15m   1685
12m        55
10m        65

Esitelmä: Antenniajatelmia, Reino, OH3mA

Keskiviikkona 24.11.2021 Reino, OH3mA avaisi jälleen kerran maagista ovea antennien perusteisiin antenniajatelmien muodossa.

Esitelmän materiaali löytyy tästä.

© 2024 A MarketPress.com Theme