Tietosuojaselostus

 1. Rekisterinpitäjä

Riihimäen Kolmoset ry

c/o Jorma Heinonen
Uhkolankatu 2
11130 Riihimäki

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Yhteyshenkilö on kerhon hallinnon rahaston ja jäsenrekisterin hoitaja. Yhteystiedot löytyvät: http://www.oh3ad.fi/hallinto/

 1. Rekisterin nimi

Riihimäen Kolmoset ry:n jäsenrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 • jäsenyyden hoito
 • mahdolliset postitse tai sähköpostitse lähetettävät jäsentiedotteet
 • jäsenmaksujen laskutus ja laskujen maksutilanteen seuranta
 • lajittelulista QSL- toimistolle
 • Riksun Kolmosten jäsenlista
 • tapahtumien, kuten esim. SRAL:n kesäleirien ja vuosikokousten järjestelyissä

Jäsenrekisterin tietoja saavat toimikautenaan käsitellä kerhon hallituksen jäsenet tai erikseen toimihenkilöksi valitut jäsenet.

Jäsenrekisteristä annetaan listoja jäsenten radioamatöörikutsuista liiton QSL-toimiston käyttöön QSL-palvelun hoitamiseksi.

Jäsenrekisteristä tulostetaan kerhon tapahtumien järjestämiseen liittyvät listat (nimi, kutsu ja mahdollisesti myös maksutiedot).

Kerhon hallitukselle annetaan listoja, jotka sisältävät uusien jäsenten nimen, radioamatöörikutsun ja kotipaikan. Hallitus käsittelee listat kokouksissaan hyväksyessään uusia jäseniä.

 1. Rekisterin tietosisältö
 • nimi
 • postiosoitteet
 • radioamatöörikutsu
 • sähköpostisoite ja/tai puhelinnumero, jos on tiedossa
 • syntymäaika
 • liittymisaika, eroamisaika

Jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot sekä lehden lähettämiseen liittyvät tiedot. Jäsenyysluokka (täysjäsen, nuorisojäsen, jne.)

Tiedot siitä salliiko henkilö, että hänen tietojaan käytetään suoramarkkinointiin tai julkaistaan tai että merkkipäiväonnitteluja julkaistaan.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseniltä itseltään.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja (nimi ja kutsu) julkaistaan mahdollisesti kerhon julkaisussa Rixun Kolmonen.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Manuaalista ovat uusien jäsenten listat hallitukselle, mahdolliset kokousilmoittautumisiin ja kerhon tapahtumiin liittyvät listat, listat maksamattomista jäsenmaksuista sekä jäsenlista QSL- toimistolle. Uusien jäsenten listat liitetään hallituksen pöytäkirjojen liitteeksi. Muut tulosteet hävitetään, kun niitä ei enää tarvita.

Sähköinen aineisto

Tietokanta on kohdassa 2 mainitun jäsenrekisterin hoitajan valvonnassa ja yksinomaisessa käytössä.

Tietoja saa muuttaa ja luovuttaa vain jäsenrekisterin hoitaja hallituksen luvalla.

 1. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa omat tietonsa.

Tarkistuspyynnöt on osoitettava kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista.

Halutessaan rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

Tarkistus- ja poistopyynnöt on osoitettava kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa tietojensa julkaisu Rixun Kolmosessa.

Kieltopyynnöt osoitetaan kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Laatimispäivä: 5.6.2018.

Päivitetty: 5.6.2018.

 

Total Page Visits: 4577 - Today Page Visits: 5

© 2024 A MarketPress.com Theme