Kerhokysely

Tervehdys kaikille, laitan alla olevan kyselyn hallituksen puolesta.

OH3AD:n jäsenkysely syksy 2021

Hallitus haluaa selvittää ja saada osviittaa jäsenistöltä, millaista radioamatööri toimintaa ja kehitystyötä halutaan kerhon järjestävän vielä vuoden 2021 syksyllä ja vuoden 2022 aikana.

1. Mitä radioamatööritoimintaa haluaisit kerhon järjestävän vuoden 2021 syksynä?

1-  Vierailu sopivaan kohteeseen? Anna ideoita minne?

2. Kerhoillat? Ideoita esim. teemailloiksi?

3. Talkoo- ja saunaillat? Mitä talkootöitä näette olevan tarpeen tehdä?

4. Muuta?

2. Mitä radioamatööritoimintaa haluaisit kerhon järjestävän vuonna 2022? Tästä osasta voidaan mm. toimintasuunnitelmaa kehittää ko. vuodelle.

1. Vierailu sopiviin kohteisiin? Anna ideoita minne?

2. Kerhoillat? Ideoita esim. teemailloiksi? Millainen ohjelma kiinnostaisi? Onko joku, joka tiedetään olevan valmis tulemaan joko etänä tai kerholle esitelmöimään?

3. Talkoo- ja saunaillat kerholla? Mitä talkootöitä näette olevan tarpeen tehdä? Yhdistäminen workkimiseen?

4. SRAL 100-vuotis juhlaleiri?

1. Ideoita valmistelun ja järjestelyjen parantamiseen verrattuna vuoteen 2021?

2. Millaista ohjelmaa pitäisi leirille saada lisää, jos lähtökohtana on vuoden 2021 suunniteltu ohjelma?

3. Löytyykö halukkaita toteutukseen osallistujia tänä vuonna organisaatioon jo nimettyjen lisäksi? Tarvetta on😊

4. Suunnittelukokous alkutalvesta ja saunailta? Mahdollisesti Eerikkilän tai kerhon saunan koeponnistus?

5. Löytyykö esim. oman leirisivuston tekijäksi halukasta osaajaa? Mahdollistaisi eri tavalla leirille ilmoittautumisen verrattuna vuoteen 2021, jolloin mentiin Eerikkilän sivujen kautta. Vai pysytäänkö samalla mallilla Eerikkilään tukeutuen?

5. Rompepäivä kerholla?

6. Kerhon osallistumista porukalla kilpailuihin, mihin ja millä tavalla?

7. Voisiko kerholla olla oma awardi tai kilpailu? Millainen?

8. Puskapeditio sopiviin OHFF-puistoihin tms. kohteisiin? Viikonloppu peditiolla? Mihin?

9. Muuta?

3. Miten kerhon radioasemia ja toistimia tulisi kehittää?

1. Toistimet?

1. DMR-toistinta valmistellaan mekaniikan osalta vietäväksi varuskuntaan. Onko ketään halukasta osallistumaan työhön esim. ohjelmiston ja ylläpidon osalta?

2. 2m toistin, pitääkö mahdollisesti uusia ja jos niin milloin?

3. Tarvitaanko mahdollisuutta älypuhelimella puhetoistimien käyttöön, esim. EchoLink (jos on laillista)?

4. Muuta?

2. HF-asema?

1. Mitä haluaisit kehitettävän?

2. Etäkäyttömahdollisuuden saaminen jäsenistön käyttöön? Oletko halukas käyttämään asemaa etänä?

3. Tarvitsetko aseman opastusta paikallis- ja/tai etäkäyttöön?

3. Uuden pystytystä odottavan 18m maston kalustaminen, mitä antenneja ja mihin käyttöön masto pitää varustella?

1. Satelliittityöskentely, mikroaallot?

2. VHF- ja UHF-työskentely (6m, 4m, 2m, 70cm)?

3. HF?

4. Muuta, mitä?

4. Muuta kehitettävää?

4. Vapaa sana, kerhoa kehittävät muut ideat ja ruusut sekä risut (esim. hallitukselle😊).

1. esim. tiedotuksen kehittäminen jäsenistölle, miten?

2. Miten saataisiin sisältöä syntymään kerholehteen?

3. Yhteistyö muiden kerhojen kanssa?

4. Tarvitaanko QSL-palveluun apuja?

Vastaukset kyselyyn heti tai viimeistään 1.10.2021 mennessä oh3ad-hallitus@groups.io osoitteeseen. Voi vastata myös halutessaan täysin vapaamuotoisesti paperilla jättämällä sen kerhon pöydälle ja ideoida myös kerhoilloissa nokkakusoissa. Pääasia, että mahdollisimman moni antaisi mielipiteensä asioista ja kertoisi omat ideansa. Syksyllä voitaisiin sopivassa kerhoillassa käydä ideoita läpi hallituksen ja jäsenistön kanssa kehittämismahdollisuuksien laittamiseksi tärkeysjärjestykseen.

OH3AD hallitus

© 2024 A MarketPress.com Theme